Tyfu bwyd lleol ar lein.

Weithiau y ffordd orau i drwsio'r system yw trwy cychwyn un newydd .....

Rydym yn cychwyn o'r gwaelod. Gyda ffermwyr a thyfwyr sy'n barod i adrodd eu hanesion, llawn gwirionedd a balchder. Gyda dosbarthwyr sy'n barpod i gysylltu pobl â chynnyrch mewn ffordd deg ac onest. Gyda phrynwyr sy'n credu y gall penderfyniadau gwell am y siopa bob wythnos newid y byd o ddifrif.

Wedyn mae angen inni ei wireddu. Ffordd i rymuso pawb sy'n tyfu, yn gwerthu ac yn prynu bwyd. Ffordd i adrodd yr holl hanesion, delio gyda'r logisteg. Ffordd i droi trafodion yn drawsnewid bob dydd.

Felly, dyma ddatblygu marchnad ar-lein sy'n cynnig yr un cyfle i bawb. Mae'n dryloyw, felly mae'n creu cysylltiadau. Ffynhonnell agored yw, felly mae'n eiddo i bawb. Mae'n gweithio ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, felly mae pawb yn cychwyn eu fersiynau unigryw ledled y byd.

Mae'n gweithio ym mhobman. Mae'n newid popeth.

Ei enw yw y Open Food Network.

Mae pawb yn caru bwyd. Nawr gallwn garu ein system bwyd hefyd.

Siopa - fel hyn mae'n gweithio.

1. Chwilio

Chwilio'r siiopau annibynnol, amrywiol am fwyd tymhorol lleol. Chwilio yn ôl cymdogaeth a chategori bwyd, neu pe dymunir, os byddai'n well gennych casglu neu gael gwasanaeth cyflenwi.

2. Siopa

Trawsnewid eich trafodion gyda bwyd lleol fforddiadwy gan gynhyrchwyr amrywiol a hybiau. Byddwch yn gyfarwydd gyda'r straeon tu ôl i'r bwyd a'r bobl sy'n ei gynhyrchu!

3. Casglu / Derbyn Cyflenwad

Aros am eich cyflenwad, neu gallwch fynd at y cynhyrchydd neu'r hwb i gael cysylltiad mwy personol gyda'ch bwyd. Siopa am fwyd mewn ffordd amrywiol, fel y byddai natur yn dymuno.

Siopa sy'n gwneud y byd yn lle gwell.


Rwy'n barod

Rydyn ni'n creu system fwyd newydd.

2,159 cynhyrchwyr bwyd

951 siopau bwyd

16,201 siopwyr bwyd

269,507 archebion bwyd