Ewch ar y Open Food Network!

Arddangos eich bwyd hardd.

Cynhyrchwyr

Sefydlu proffil ar gyfer eich busnes ar y Open Food Network mewn munudau'n unig. Ar unrhyw adeg gallwch chi uwchraddio'ch proffil i siop ar-lein a gwerthu'ch cynnyrch yn uniongyrchol i gwsmeriaid. Dysgu mwy yn ein canllaw defnyddiwr.

Cofrestru

Hybiau

Sefydlu proffil ar gyfer eich menter neu sefydliad bwyd ar y Open Food Network. Ar unrhyw adeg gallwch uwchraddio'ch proffil i siop aml-gynhyrchydd. Dysgu mwy yn ein canllaw defnyddiwr.

Cofrestru

Grwpiau

Sefydlu cyfeirlyfr pwrpasol o fentrau (cynhyrchwyr a mentrau bwyd eraill) ar gyfer eich rhanbarth neu ar gyfer eich sefydliad. Dysgu mwy yn ein canllaw defnyddiwr.

Cofrestru

Does dim cost ar gyfer rhestriad ar y Open Food Network. Gellir agor a rhedeg siop ar y Open Food Network am ddim hyd at werthiant misol o $500. Os byddwch yn gwerthu mwy, gallwch ddewis eich cyfraniad cymunedol o rhwng 1% a 3% o'ch gwerthiant. Am fwy o fanylion ynglyn â phrisio, ewch i'r adran Platfform Meddalwedd trwy'r ddolen Amdanom yn y brif ddewislen.

Hefyd gallwn ymwreiddio siop y Open Food Network yn eich gwefan unigol chi, neu gallwn adeiladu gwefan bwrpasol i rwydwaith bwyd lleol ar gyfer eich rhanbarth chi. Gofynnwch i ni am wasanaethau y Open Food Network.